நடிகர் குமரிமுத்து மறைவுக்கு தென்னிந்திய நடிகர்சங்கம் இரங்கல்

Spread the love

Kumarimuthuதன்னுடைய நடி​​ப்பாலும் ,மறக்கமுடியா தனிப்பட்ட சிரிப்பாலும் நம்மோடு பயணித்த அண்ணன் குமரிமுத்து அவர்கள் ​​இன்று நம்மை ​ விட்டு ​பிரிந்தார்.. ​அதற்காக மனம் வருந்துகிறோம்.​அவரை இழந்து வாடும் ​அவருடைய ​உற்றார்க்கும்,​ சு​​ற்றத்தார்க்கும் எங்கள் ஆறுதலை சமர்ப்பி​​க்​கிறோம் …

இந்​த ​நேரத்தில் அவர் சங்கத்தி​​ற்​​​கு ஆற்றிய அ​று​​​​ம்பணிகளையும் சங்க நலத்திற்காக குரல் கொடுத்து போராடியதையும் நியமன செயற்குழு உறு​​ப்​பினராக எங்களோடு செயல்பட்டு முன்னேற்றத்திற்கான பல்வேறு யோசனைகளை ​சமீபகாலம் வரையிலும் ​வழங்கியதை நன்றியுடன் நினைவுகூர்கிறோம்

நிறைவுசெய்யமுடியா ஒருவெற்றிடத்தை விட்டு சென்றிருக்கும் அவர் சங்கத்திற்காக கண்ட கனவுகளை நனவாக்குவது ஒன்றே அவர் ஆத்துமாவுக்கு செலுத்துகின்ற மலர்வளையமாகும் .

இப்படிக்கு ​அவர் பிரிவால் வருந்தியும் , நினைவால் நெகிழ்ந்து வாடும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க நி​ர்​​வாகிகள் , செயற்குழு உறு​​ப்​பினர்கள்,​ மற்றும் அங்கத்தினர்கள் .

admin

Mixture of entertainment like movie related to photographs, Events, Commercial Events and News.