அக்டோபர் 16 முதல் “மய்யம்”

உயிர்வாழப் பணம் தேவைதான்… பல உயிர்கள் பறிபோவதே அதனால் தான். வேண்டும் போதெல்லாம் பணம் எடுக்க வசதி செய்து கொடுத்த வங்கிகள் மனிதனின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தியதா?

Read more