அப்பாவி இமேஜ்யை உடைத்தெறிய வேண்டும் “வில் அம்பு” நாயகன் ஸ்ரீ

சினிமாவில் வெற்றியின் சிகரம் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார் இளம் நாயகன் ஸ்ரீ .”வில் அம்பு“ படத்தின் வெற்றியால் மிகுந்த உற்சாகத்திலிருந்த ஸ்ரீயை சந்தித்த போது.

Read more