ஆழ்கடலில் தயாராகும் ஜூவாலை

தமிழ் சினிமாவில் வெகு சில படங்களே கடலில் படமாக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில் மொத்த படத்தில் 75 சதவீதம் இந்திய பெருங்கடலில் படமாக்கப்பட்டுள்ள படம் ‘ஜூவாலை’. இந்தியப் பெருங்கடல் கொண்டுள்ள

Read more