இத்தாலி மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது சிவகுமாரின் “மகாபாரதம்”  

மகாபாரதம் நாவலை ஒரு சில வருடங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து சொற்பொழிவு ஆற்றியுள்ளேன்.  ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மகாபாரத DVD – க்கள் இதுவரை விற்றுள்ளன. “ஹிந்து” வில்

Read more