உலகநாயகன் திரு.கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு செவாலியர் விருது நடிகர் சங்கம் அறிவிப்பு

பிரான்ஸ் அரசாங்கத்தின் மிக உயர்ந்த விருதான செவாலியர் விருதை மறைந்த நடிப்பு ஆசான் நடிகர் திலகம் டாக்டர் திரு.சிவாஜிகணேசன் அவர்களுக்கு கொடுத்து கௌரவித்தது.

Read more