உலர்ந்த கண் நிலைக்கு சிகிச்சையளிக்க உயர்தொழில்நுட்ப சாதன தொகுப்பினை அறிமுகம் செய்யும் டாக்டர். அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனை

· போரூரில் அமைந்தள்ள டாக்டர் அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனையில் டிரை ஐ சூட் என்ற புதிய சாதன தொகுப்பை மாண்புமிகு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் திரு. D. ஜெயக்குமார்

Read more