ஓட்டு போடும் அவசியத்தை சொல்லும் “இணைய தலைமுறை”

மாறன் கிரியேசன்ஸ் என்ற புதிய பட நிறுவனம் சார்பாக பெ.இளந்திருமாறன் தயாரிக்கும் படத்திற்கு “இணைய தலைமுறை” என்று பெயரிட்டுள்ளார்.

Read more