ஆர். ஜி மீடியா தயாரிக்கும் ராபின்சன் வழங்கும் “கடலை போட பொண்ணு வேணும்”

மனித இனம் தோன்றிய காலம் முதல் மனிதர்களுக்கு முக்கியமானவை மண்ணும் பெண்ணும் தான். நிலத்தை கூட எளிதில் பெற்றிடலாம், பெண்ணின் மனம் மெல்லியதானது, அதை அடைய வேண்டுமெனில்

Read more