கத்தியில்லை …சுத்தியில்லை …சத்தமும் கொலை செய்யும்..! _ இது ‘நெடுமன் ‘ பட ரகசியம்

கத்தியில்லை …சுத்தியில்லை …சத்தமும் கொலை செய்யும்..! _ இது ‘நெடுமன் ‘ பட ரகசியம் தமிழ்ச்சினிமா எத்தனையோ வன்முறைகளைப் பார்த்துள்ளது;எத்தனையோ ஆயுதங்களைக் கண்டுள்ளது. கத்தி இல்லை; சுத்திஇல்லை;

Read more