‘கத்துக்குட்டி’ இயக்குநருக்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் பாராட்டு விழா!

மீத்தேனுக்கு எதிரான போராட்டவாதிகளாக மக்களை மாற்றியிருக்கிறது ‘கத்துக்குட்டி’ படம்! தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் பாராட்டு! மீத்தேன் திட்டத்துக்கு எதிராகவும் விவசாயிகளின் வேதனைகளைச் சொல்லும் விதமாகவும் ‘கத்துக்குட்டி’ படத்தை

Read more