கலாமின் ‘சிறு துளி முயற்சி’ மரக்கன்றுகள் வழங்கும் விழா

கடந்த ஜூலை 4ம் தேதி நெல்லை மாவட்டம் ராஜபாண்டியில் நடைபெற்ற கலாமின் ‘சிறு துளி முயற்சி’ குழுவின் மரக்கன்றுகள் வழங்கும் விழா – புகைப்படங்கள்.

Read more