கார்த்திக்ராஜா இசையமைத்து வழங்கும் ‘பட்டணத்தில் பூதம்’ நாடகம்:மேடையில் ஒரு மேஜிக் அனுபவம்!

சினிமா எவ்வளவோ வளர்ந்து இருந்தாலும் மேலைநாடுகளில் நாடகங்களை மறப்பதில்லை. இன்றும் அங்கு மேடை நாடகங்கள் அரங்கேறுகின்றன ; ரசிக்கிறார்கள். நம் நாட்டில்சினிமாவின் தாக்கத்தால் நாடகம் நலிவுற்றாலும் இப்போதுதான்

Read more