‘குருக்ஷேத்ரம்’ கலைப்புலி S தாணு வெளியிடும் பிரமாண்ட படைப்பு

முனி ரத்னா எழுதி தயாரித்துள்ள குருக்ஷேத்ரம் படத்தினை இயக்குனர் நாகன்னா இயக்கியுள்ளார் . இப்படத்தை தமிழில் கலைப்புலி S தாணு வெளியிடும் பிரமாண்ட படைப்பு ஆகும். இந்த

Read more