சினிமா உயிருடன் இருப்பது சிறு முதலீட்டுப் படங்களால்தான்!-அபிராமி ராமநாதன் பேச்சு

சினிமா உயிருடன் இருப்பது சிறு முதலீட்டுப் படங்களால்தான் .சிறிய படங்கள் நிறைய வர வேண்டும் என்று அபிராமி ராமநாதன் ஒரு பட விழாவில் பேசினார். இது பற்றிய

Read more