சூர்யா தயாரிக்கும் படத்தில் ஜோதிகா நடிக்கிறார் படத்தின் பெயர் “ஜாக்பாட்”

சூர்யா ஜோதிகா ஜோடி திரையில் எப்படி வெற்றிக்கொடி நாட்டியதோ அதேபோல் சூர்யா தயாரித்து ஜோதிகா நடிக்கும் கூட்டணியும் வெற்றிக்கொடி நாட்டியுள்ளது. ஏற்கெனவே சூர்யா தயாரித்து ஜோதிகா நடித்த

Read more