தனுஷ் தயாரித்த படங்களின் உலக உரிமை வாங்கியுள்ள லைக்கா நிறுவனம்

வுண்டர்பார் பி லிட் நிறுவனம் சார்பில் தனுஷ் தயாரிக்கும்  படங்கள் எதிர்பார்ப்புக் குரியவை. மட்டுமல்ல பரவலான வெற்றியையும் பெற்றவையாகும். அந்த வகையில் இந்நிறுவனம் தயாரித்த படங்களான ‘.3 ‘  ,.’எதிர்நீச்சல்’ ‘விஐபி;, ‘காக்கி

Read more