இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் சிலை கடத்தல் அதிகமாக நடைபெறுகிறது இதன் மீது முறையான விசாரணை வேண்டும் என மடாதிபதிகள் கோரிக்கை

கோயில் சிலை திருட்டு வழக்குகளில் எவர் தவறு செய்கிறார்களோ அவர்களை முறையாக கண்டரிந்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் அதுபோன்று சிலை திருட்டு, சாமி நகைகள் மாயமாவது

Read more