தான் ஒவ்வொரு முறை ஷூ வாங்கும் போதும் ஆயிரம் 1000 ஷூக்களை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடிவெடுத்திருக்கும் நடிகர் விஷால் !!

புரட்சி தளபதி விஷால் நற்பணி மன்றம் சார்பாக புனித அந்தோனியார் நடுநிலை பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் நடிகர் விஷால் மற்றும் இலங்கை எய்தியர் / அகதிகள் மறுவாழ்வு

Read more