நடிகர் குமரிமுத்து மறைவுக்கு தென்னிந்திய நடிகர்சங்கம் இரங்கல்

தன்னுடைய நடி​​ப்பாலும் ,மறக்கமுடியா தனிப்பட்ட சிரிப்பாலும் நம்மோடு பயணித்த அண்ணன் குமரிமுத்து அவர்கள் ​​இன்று நம்மை ​ விட்டு ​பிரிந்தார்.. ​அதற்காக மனம் வருந்துகிறோம்.​அவரை இழந்து வாடும்

Read more