வெளிநாட்டு நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறும் சென்னை நியூ ஹோப் மருத்துவமனை!

சென்னையில் மூளை மற்றும் தண்டுவட அறுவை சிகிச்சையில் புதிய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக ‘நியூ ஹோப் மருத்துவமனை’ விளங்குகிறது . உள்ளூர் நோயாளிகள் அளவுக்கு வெளிநாட்டு நோயாளிகளையும் இங்கு

Read more