நிலா புரோமோட்டர்ஸ் வழங்கும் “ஆடி”

நாயகன் ஒரு தப்பாட்டக் கலைஞன். நாயகி அவனது சொந்த அக்கா மகள். . தப்பாட்டம்  ஆடினாலும் மிக சரியாக அக்காமகள் மீது காதல் கொண்டு வாழ்கிறான் நாயகன்..

Read more