பழம்பெரும் நடிகரான திரு.காசிம் அவர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்து நலம் விசாரித்த நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் !!

திருச்சியில் உள்ள பழம் பெரும் நடிகரான காசிம் அவர்களை தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் நிர்வாகிகளான பூச்சி முருகன், ஜெரால்ட், டேவிட், துரை ஆகியோர் இன்று அவருடைய வீட்டில்

Read more