பழம் பெரும் திரைப்பட பின்னணி பாடகி “சரளா அம்மா” அவர்களின் துயரம் துடைத்த புரட்சி தளபதி விஷால்

ரத்தகண்ணீர், தூக்குமேடை, பேசும் தெய்வம் என்ற படத்தில் “நூறாண்டு காலம் வாழ்க…. நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க”… சந்தோஷம் பொங்க பாடிய பழம் பெரும் திரைப்பட பின்னணி பாடகி

Read more