“பூதாளம்” படத்திற்காக நடிகர் மன்சூர் அலிகான் வித்தியாசமான தோற்றம்..

“பூதாளம்” படத்திற்காக நடிகர் மன்சூர் அலி கான் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் தாத்தா வேடத்தில் ஏழை விவசாயியாக நடித்துள்ளார் .

Read more