மீடூ பிரச்சினை இரண்டு பணக்காரர்கள் சம்பந்தப்பட்டது : சினிமா விழாவில் இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன் பேச்சு!

மீடூ பிரச்சினை இரண்டு பணக்காரர்கள் சம்பந்தப்பட்டது அதை அவர்கள் தீர்த்துக் கொள்வார்கள் என்று சினிமா விழாவில் கரு.பழனியப்பன் பேசினார். இது பற்றிய விவரம் வருமாறு: அக்கூஸ் புரொடக்ஷன்

Read more