ரகுமானுடன் ரம்மியமான அனுபவங்கள் : சொல்கிறார் பாடகர் ஜெகதீஷ்

சினிமாவில் ஒரு திருப்பு முனை வாய்ப்புக்காகவே எல்லாரும் காத்திருப்பார்கள். அது வந்து விட்டால் அவர்கள் உயரத்தை நோக்கி பயணிக்கத் தொடங்கி விடுவார்கள்.

Read more