ரஜினியின் அரசியல் கொள்கை பற்றிய பாரதிராஜாவின் பார்வை

எனது நாற்பது ஆண்டு கால நட்பில், இன்று இந்த சமூகம் உயர்ந்த உள்ளம், உயர்ந்த மனிதன், உயர்ந்த கலைஞன், சூப்பர் ஸ்டார் என கொண்டாடும் ‘ரஜினி‘ என்ற

Read more