வீட்டுக்குள் இருந்து பின் வாசல் வழியாக முதல்வராக கூடாது. சசிகலாவுக்கு புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கண்டனம்

மக்களை சந்திக்காமல் , மக்கள் தேர்ந்தெடுக்காமல் வீட்டுக்குள் இருந்து பின் வாசல் வழியாக முதல்வர் பதவிக்கு யாரும் வரக் கூடாது என்று அனைந்திந்திய புரட்சித் தலைவர் முன்னேற்ற

Read more