வெள்ளி விழா ஆண்டில் ஜெண்டில்மேன் கே.டி.குஞ்சுமோன்

சாதாரன ஆளாக இருந்து உழைத்து முன்னேறி திரைத்துறையில் கால் பதித்தவர் கே.டி.குஞ்சுமோன்.. சுமார் 40 ஆண்டு கால கலைத்துறை வாழ்க்கையை கடந்திருப்பவர் இவர்.. இவருக்கு அடையாளமாக இருக்கும் ஜெண்டில்மேன்

Read more