வேறுபட்ட சூழலில் இருந்து வரும் இருவரின் இடையே வரும் காதல்- நகைச்சுவைப் படம் “எம்பிரான்”

“எம்பிரான்” படம் மிகபெரிய அளவில் ஆர்வத்தை வெளிபடுத்திய ஒரு திரைப்படமாகும். முற்றிலும் வேறுபட்ட சூழலில் இருந்து வரும் இருவரின் இடையே வரும் காதல்- நகைச்சுவைப் படம். திரைக்கதை

Read more