கவிஞர் வைரமுத்துவின் ‘வைரமுத்து சிறுகதைகள்’ நூல், மலையாளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது

அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட கவிஞர் வைரமுத்துவின் ‘வைரமுத்து சிறுகதைகள்’ நூல் ஒரே மாதத்தில் 9 பதிப்புகள் கண்ட பெருமைக்குரியது.

Read more