“சிவரஞ்சனியும் இன்னும் சில பெண்களும்”

சர்வதேச மும்பை திரைப்பட விழாவிற்கு பிறகு 28வது கேரள சர்வதேச திரைப்படவிழாவில் திரையிட இயக்குனர் வஸந்தின் “சிவரஞ்சனியும் இன்னும் சில பெண்களும்” திரைப்படம் தேர்வாகியுள்ளது. இந்திரைப்படத்தில் பார்வதி,

Read more