33 வருட போராட்டத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி – பாம்பன் சுவாமிகளின் சமாதி

சுவாமிகளின் குருபூஜை,மகா கந்தசஷ்டி,மயூரவாகன சேவன விழாக்கள் ஆகியவற்றை சுவாமிகளின் பாடல்கள் பாரயணத்தோடு நடந்திவருகின்றோம். சுவாமிகள் இராமேஸ்வரம் திருத்தலத்தில். 1850-52 இடையில் அவதரித்தார்.யௌவனப்பருவம் பாம்பன் திருத்தலத்தில் கழிக்கப்பட்டது.பிறகு தமிழ்

Read more