தனது பிறந்தநாளில் குழந்தைகளுடன் ஆடிப்பாடிய லாரன்ஸ்

தனது பிறந்த நாள்  (29.10.2015) அன்று லாரன்ஸ் தான்  படிக்க வைக்கும் குழந்தைகளுடன் ஆடிப்பாடி கொண்டாடினார் . அவர்களுடன் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடியது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்ததாக

Read more