அப்பாஸ் கல்சுரலின் 27வது கலை விழா

அப்பாஸ் கல்சுரல் – சென்னையின் புகழ் பெற்ற கலாச்சார நிகழ்வில் ஏறத்தாழ கடந்த நாற்பது வருடங்களாக , பாரம்பரிய இசை நிகழ்ச்சிகள், தமிழ் நாடகங்கள், மெல்லிசை நிகழ்ச்சிகள்,

Read more