மன்சூர் அலிகானைப் போல நடிக்கச்சொல்லிப் பாடாய்ப் படுத்திய இயக்குநர்!- ‘அதிரடி’ படவிழாவில் நாசர் பேச்சு

இயக்குநர் ஒருவர் தன்னை மன்சூர் அலிகானைப்போல  நடிக்கச் சொல்லிப் பாடாய்ப் படுத்தியதைப் பற்றி ஒரு சினிமா விழாவில் நாசர் பேசினார். இது பற்றிய விவரம் வருமாறு; நடிகர்

Read more