சென்னை மாஸ்டர்ஸ் அத்லெடிக் அசோஷியஷன் நடத்திய 16வது விளையாட்டு போட்டிகள்

சென்னை மாஸ்டர்ஸ் அத்லெடிக் அசோஷியஷன் நடத்தும் 16வது சென்னை மாவட்ட விளையாட்டு போட்டிகள் சென்னை நேரு விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டிகளை அமைப்பின் தலைவர் செண்பகமூர்த்தி

Read more