ஈசியான முறையில் பொருட்களை வாங்க ஈசி டீல் (Easy Deal App) – தமிழில் ஆப் அறிமுகம்

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில், உலகில் எந்த மூலையில் இருக்கும் எந்த பொருட்களாக இருந்தாலும் அவற்றை நாம் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தபடியே வாங்கிவிடும் வசதியை தொழில்நுட்பங்கள் கொடுத்திருக்கிறது.

Read more