இரண்டு வாரத்தில் குறும்படத்தில் ஒரு சாதனை!

இன்று ஓசைப்படாமல் சில குறும்படங்களும் உலகளவில் கவனிக்கப்படுகின்றன. பார்வையாளர்களால் ஆராதிக்கப்படுகின்றன. ‘நொடிக்கு நொடி’ என்கிற அரைமணி நேரக் குறும்படம் இரண்டு வாரத்தில் முகநூலில் ஒரு மில்லியன் ரசிகர்கள்

Read more