திருட்டு விசிடியை சட்டப்பூர்வமாக்கி விடுங்கள் : சினிமா விழாவில் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி அதிர்ச்சிப் பேச்சு !

திருட்டு விசிடியை சட்டப்பூர்வமாக்கி விடுங்கள் என்று ஒரு சினிமா விழாவில் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ்காமாட்சி பரபரப்பாகப் பேசினார். இது பற்றிய விவரம் வருமாறு.

Read more