‘வைரி’ திரையிசை ஆல்பம் வெளியீடு

எங்களின் சிறிய தயாரிப்பு திரைப்படமான ‘வைரி’ திரையிசை ஆல்பத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டதும், ”சிறியதும் அழகுதான், சிறியதும் பெரியதுதான்” என்ற உணர்வுடன், மிகுந்த அன்புடன், பாடல்களை

Read more